Grupperåd

Grupperådet er gruppens "bestyrelse" og består af forældrerepræsentanter valgt på gruppens generalforsamling (gruppemøde i foråret - og af en gruppeledelse valgt af og blandt lederne.
For tiden er grupperådet:

Anne Mette Øjenholt

Grupperådsformand 2017 og 2018
Roverleder
Tlf.: 28 57 20 84
Mail: Scout_faarvang@hotmail.com

Kristian Lundgaard Mortensen

Grupperåd 2017 og 2018 – Næstformand
Leder for spejder/senior
Tlf.: 30 34 00 29
Mail: mortensenkristian@hotmail.com

Connie Lundgaard Mortensen

Kasserer
Tlf.: 28 78 02 66
Mail: clj85@hotmail.com

Birgitte Neergaard Jørgensen

Grupperådsmedlem 2018
Mail: neergaard-momme@fiberpost.dk

Eva Marianne Nielsen

Grupperådsmedlem 2017 og 2018
Mail: eva39@live.dk

Grethe Nielsen

Grupperådsmedlem 2018 og 2019
Mail: peterstigj@yahoo.dk

Anita Matthiesen

Grupperådsmedlem 2018
Mail: anitamatthiesen@gmail.com

Peter Jensen

Suppleant 2018

Maibritt Kringel

Suppleant 2018

Gerda Neergaard jessen

Revisor

Flemming Kaae Pedersen

Revisor